קורס פיתוח חשיבה מדעית בגיל הרך

אודות הקורס

קורס פיתוח חשיבה מדעית לגיל הרך יכשיר גננות לפתח תכנים חינוכיים בתחום המדעים תוך שימוש
בתוכנות עיצוב ואמצעים דיגיטליים.
המשתתפים בקורס ילמדו ויפתחו במהלך הקורס תוכנית שנתית להוראת מדעים. מטרת התוכנית
השנתית הינה לפתח חשיבה מדעית, לעודד סקרנות ולמידת חקר בקרב הילדים.
הקורס יכשיר גננות לפתח תכנים חינוכיים תוך שימוש בתוכנות עיצוב, מאגרי מידע, הטמעת התהליך
החינוכי בשלבי הלמידה, בניית מערך נושא, חשיבה יצירתית, פיתוח אמצעי הוראה, שימוש במודלים
ומגוון מתודות ועוד.
הקורס ישלב למידה של עקרונות לעיצוב גרפי, התאמת המסר החינוכי והנגשתו באופן ויזואלי,
התאמת המסר למתודה (משחק, פעילות, ניסוי, יצירה וכו').

תוצרי הקורס
ידע מעשי, 10 מערכי תוכן אשר פותחו בתחום המדעים, מתוכננים ומעוצבים בכלים ובמתודות
מתקדמות לשימוש ויישום בגן.

הייחודיות שלנו – עקרונות תוכנית הלימודים

▪ פיתוח תכנים חינוכיים תוך שימוש בכלים דיגיטליים.
▪ עיצוב גרפי אקטואלי לתכנים ומסרים חינוכיים.
▪ למידה משמעתית בסביבה טכנולוגית מתקדמת.
▪ עקרונות של למידה שיתופית – יישום בתהליכי למידה.
▪ סביבה וירטואלית ככלי לימודי.
▪ הטכנולוגיה ככלי להטמעת פדגוגיה חדשנית והקניית מיומנויות המאה ה 21.
▪ צמצום הפער בין הפדגוגיה המסורתית לאמצעים הטכנולוגיים שבידי התלמיד.
▪ עקרונות לפדגוגיה חדשנית – רלבנטיות התכנים והידע למציאות משתנה.
▪ פיתוח מיומנויות המאה ה 21 באמצעות תקשוב.
▪ למידה מבוססת חקר – שימוש בטכנולוגיות כערך מוסף לתהליך החינוכי.
▪ שיטות הוראה בסביבה וירטואלית.

פרטים בהרחבה

התוכנית מיועדת לצוותי חינוך לגיל הרך ובהם:
▪ גננות לגיל הרך – גנים פרטיים
▪ גננות – גנים בפיקוח
▪ רכזות גיל רך ברשויות

קורס המקיף 100 שעות לימוד אקדמיות, כל מפגש למשך 5 שעות, 20 מפגשים.
הלימודים מתקיימים בשעות הבוקר בין השעות 9:00-14:00.

תוכנית הלימודים משלבת ידע תיאורטי לצד יישום מעשי ויצירה בפועל של
מערכים ואמצעי הוראה בהתאם למעגל השנה.

נושאי הלימוד:

■ היכרות עם כלים לפיתוח תכנים חינוכיים
■ יסודות בעיצוב גרפי
■ מודלים לפיתוח תוכניות חינוכיות
■ עיצוב ותכנון סביבת למידה מעודדת חשיבה ופיתוח כישורים
■ אמצעי הוראה והתהליך החינוכי
■ מועדי וחגי ישראל – פיתוח תכנים חדישים
■ מדעים – הקניית כישורים באמצעות ניסוי והתנסות
■ ספרי ילדים – מודל ליצירת תוכנית שנתית
■ משוררי ילדים – יצירת חוויות מעצימות
■ עונות השנה – פיתוח תכנים מקוריים להקניית מושגים

תנאי קבלה
■ ניסיון מקצועי בגיל הרך
■ שליטה ביישומי מחשב כולל אינטרנט
■ אנגלית ברמה בסיסית

דרישות הקורס
■ 80% נוכחות
■ הגשת עבודות ומטלות

תעודת גמר
מסיימי הקורס שיעמדו בדרישות יקבלו תעודה מקצועית מטעם מכללת Uptech הכשרות מקצועיות.

הקורס מועבר ע"י מרצים בעלי התמחות בתחומים: עיצוב גרפי, תכנון סביבות למידה,
טכנולוגיה וחינוך ובעלי ניסיון בפיתוח תכנים ותוכניות חינוכיות לגיל הרך.

בית הספר לחינוך דיגיטלי נועד להכשיר אנשי חינוך, ללמד ולהקנות ידע ומיומנויות לתלמידים תוך שימוש באמצעים דיגיטליים מתקדמים.

החזון
■ בית הספר לחינוך דיגיטלי מכשיר אנשי חינוך להתאמת המטרות, המסרים והתכנים החינוכיים
לכלים ויזואליים ואמצעים טכנולוגיים.
■ בית הספר לחינוך דיגיטלי מציע קורסים ייחודיים, השתלמויות, כנסים וימי עיון לעוסקים בחינוך
קדם יסודי, יסודי ותיכון.
■ בית הספר לחינוך דיגיטלי מכשיר ומקנה ידע מעשי לשימוש חינוכי בכלים דיגיטליים.
■ בית הספר לחינוך דיגיטלי מציע קורסים, השתלמויות וימי עיון בהלימה לתוכנית התקשוב
הלאומית של משרד החינוך.

קהל יעד
קהל היעד של בית הספר לחינוך דיגיטלי בעיקרו מורכב מאנשי חינוך הכוללים:
מנהלים
▪ מנהלי בתי ספר ומוסדות חינוך
▪ מנהלי מחלקות חינוך ברשויות
▪ מנהלי מערכות גיל רך ברשויות
▪ מנהלי מסגרות חינוך בלתי פורמלי
עובדי חינוך והוראה
▪ מורים בבתי ספר יסודי, חטיבה ותיכון
▪ רכזי שכבות גיל
▪ רכזי מגמות מקצועיות
▪ רכזים, ומדריכים בחינוך הבלתי פורמלי
צוותי גיל רך
▪ גננות מובילות
▪ מדריכים לגיל הרך

תוכנית התקשוב הלאומית
תוכנית התקשוב הלאומית (התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה 21), היא תוכנית של משרד
החינוך שמטרתה לקדם פדגוגיה ולמידה בבתי ספר תוך שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת
והטמעתן בתוכנית הלימודים.
מטרת התוכנית היא לקדם פדגוגיה חדשנית שבה התכנים והידע רלבנטיים למציאות המשתנה.
במקביל לידע התלמידים רוכשים מיומנויות המותאמות לתפקוד מיטבי במאה ה 21.
התוכנית מתמקדת בהכשרת מורים והתאמה של תוכניות הלימודים, בניית תכנים דיגיטליים,
פיתוח והשתלמויות של עובדי הוראה, הקמת תשתיות ותחזוקה שוטפת של תקשוב ומחשוב בתי הספר.
התוכנית מרוכזת ומתוקצבת ע"י מחוזות משרד החינוך והרשויות המקומיות.

תוכנית בינלאומית – מיומנויות המאה ה 21
תוכנית התקשוב הלאומית של מדינת ישראל מבוססת על תוכנית בינלאומית – מיומנויות המאה
ה 21 אשר עקרונותיה הם:
▪ שימוש בכלי תקשוב שימוש במגוון כלים ממוחשבים לצורכי הוראה ולמידה של אוריינות,
מידע ותקשורת – טיפול מושכל במידע ברשת.
▪ חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות פיתוח מיומנויות של יזמים יצירתיים, ממציאים
מקוריים ושונים בחשיבתם, בעלי יכולת לזהות קשרים חדשים בין מושגים, פיתוח אינטואיציה,
זיהוי אסטרטגיות שונות בתהליך או משימה, יכולת ניבוי, פיתוח אינטואיציה, ספקנות, חשיבה
ביקורתית, חקירה ובחירה, חשיבה מטה-קוגניטיבית.
▪ תקשורת שיתוף ועבודת צוות חלוקת משימות, זרימת מידע בצוות ועוד.
▪ אתיקה ומוגנות ברשת שמירה על פרטיות ואתיקה ברשת, פיתוח מודעות ואחריות אישית
וחברתית בקרב התלמידים, הכשרה להתנהלות אתית ברשת, היכרות עם חוקי זכויות יוצרים
והתנהלות על פי ערכי מוסר.

מכללת לפיד – רחוב יעקב מושלי 12, צ'ק פוסט, חיפה (מול לב המפרץ).

ימים נותרו לפתיחת הקורס

תאריך לכנס הרשמה

יעודכן בהמשך

להרשמה - צרו קשר

עוד קורסים במסלול זה: