הנהלת חשבונות 1+2 מוכר תמ"ת

אודות הקורס

הקורס מיועד להכשיר את המשתתפים להשתלב בעולם התעסוקה כמנהלי חשבונות ברמה 1+2.
בוגרי הקורס ישתלבו כמנהלי חשבונות בעסקים פרטיים, חברות, מוסדות, רשויות, מפעלים וארגונים ציבוריים.
בנוסף, בוגרי הקורס יוכלו לפתח קריירה עצמאית כבעלי מקצוע חופשי ולספק שירותי הנהלת חשבונות
כקבלני משנה לעסקים שונים כגון: משרדים של יועצי מס ורואי חשבון לצד הסקטור הפרטי והציבורי.
מנהל חשבונות סוג 2 מורשה לעסוק בתחום של: רישום שותפויות, מיזוג או פירוק חברות, חישובי שכר,
עריכת דוחות כספיים ועוד.

הייחודיות שלנו

בבניית הקורס הקפדנו על התאמת התכנים לאוכלוסיית היעד וכן על הכנה מעשית אופטימלית
להשתלבות כמנהלי חשבונות בכל ענפי המשק.
בוגרי הקורס יקבלו ליווי לתעסוקה באמצעות חברת השמה מהגדולות והמובילות בישראל.

פרטים בהרחבה

הקורס מיועד למעוניינים להשתלב ולפתח קריירה בתחום של הנהלת חשבונות.
משרות אלו בדרך כלל מוצעות לטווח ארוך ומאפשרות יציבת תעסוקתית.

היקף הקורס 330 שעות לימוד אקדמיות.
הלימודים מתקיימים במסלול ערב פעמיים בשבוע,
או במסלול בוקר: בימי שישי בשעות 8:30-13:30.
בנוסף תלמידי הקורס יזכו להשתתף בסדנת הכנה להשתלבות בשוק העבודה הכוללת:
הכנת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, איתור משרות פנויות ועוד.

הקורס מורכב מ 3 חלקים עיקריים:
חלק א' עיוני – חלק זה יקיף: 113 שעות לימוד.
חלק ב' מעשי – חלק זה יקיף 207 שעות לימוד.
חלק ג' – סדנת הכנה להשתלבות בשוק העבודה – 10 שעות לימוד.

תוכנית הלימודים בנוייה בהתאם לדרישות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

הנושאים הנלמדים בקורס:
תורת המסחר והמשק:
■ סוגי התאגדויות
■ מושגי יסוד בכלכלה
■ מושגי יסוד בבנקאות וביטוח
■ שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי
■ מערכת המיסים בישראל
חישובים מסחריים:
■ חישובי רווח והפסד
■ חישובי הנחות
■ חישובי ריבית, נצמדה הפרשי שער
■ יחס ופרופורציה, טורים (סדרות) חשבונאיים והנדסיים
■ ניכיון שטרות ושיקים מעותדים (דחויים)
חשבונאות פיננסית:
■ מבוא להנהלת חשבונות
■ התהליך החשבונאי השוטף
■ מס ערך מוסף
■ קניות ומכירות טובין
■ משכורות, נלוות וניכויים
■ מלאי
■ כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים
■ תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים
■ חייבים, פיקדונות לזמן קצר ולזמן ארוך, הון עצמי, קופה קטנה
■ עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים
■ התקינה החשבונאית
■ רכוש קבוע
■ רכוש מופשט והוצאות נדחות
■ התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך הון ועודפים
■ שותפויות
■ עסקה משותפת
■ משגור
■ עסקות במט"ח וטיפול בהפרשי שער
■ חשבונות המפעל התעשייתי
■ מוסדות ללא כוונת רווח
■ רשויות מקומיות
■ קבלנים
■ שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע
■ חשבונאות מעשית – ממוחשבת

▪ 12 שנות לימוד
▪ היכרות עם שימושי מחשב ואינטרנט
▪ ידע באנגלית
▪ ראיון אישי

הלימודים במכללת UPtech מוכרים על ידי תוכניות מימון ממשלתיות: 
■ משרד הקליטה – זכאות למימון עד 80% משכר הלימוד.
■ קרן "מעגלים" – לגילאי 50 ומעלה במקצועות שוחקים – מימון מלא של שכר הלימוד.
■ משרד העבודה – שוברים להכשרה מקצועית, חיילים משוחררים – לימודים על חשבון הפיקדון. 
■ תוכנית אלפאנאר – לאוכלוסיה הערבית, דרוזית, בדואית וצ'רקסית.
■ ועוד מגוון מלגות – בדיקת זכאות אישית לכל תלמיד – ייעוץ והכוונה ללא תשלום.

הקורס מועבר ע"י מרצים בעלי ידע מקיף וניסיון מעשי עשיר בתחומי הנהלת חשבונות, ראיית חשבון ומיסוי.

דרישות הקורס:
▪ 80% נוכחות בשיעורים
▪ מבחנים פנימיים ומטלות

תעודת גמר:

משתתפי הקורס אשר עמדו בדרישות יקבלו תעודת גמר מטעם מכללת UPtech הכשרות מקצועיות.
תעודת מקצוע ממשלתית מנהל חשבונות סוג 2 מתקדם תוענק לסטודנטים אשר
יגשו ויעמדו בהצלחה בבחינות מטעם משרד התמ"ת (הכלכלה).

בבניית הקורס שמנו דגש על הכלים הדרושים להשתלבות מקצועית כמנהלי חשבונות בשוק העבודה.

מכללת UPtech – רחוב יעקב מושלי 12, צ'ק פוסט, חיפה (מול לב המפרץ).

ימים נותרו לפתיחת הקורס

תאריך לכנס הרשמה

יעודכן בהמשך

להרשמה -צרו קשר

עוד קורסים במסלול זה: