קורס עוזר בטיחות

הסמכת עוזר בטיחות, המוכרת על ידי מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית, נועדה להכשיר עובדים מתחום הבניין, בעלי ותק מתאים, לשמש כעוזרי בטיחות מוסמכים בבניין (בכפוף לאישור מנהל הבטיחות)

מחודש יולי 2019 חובה להעסיק עוזר בטיחות בכל אתר בנייה שמבנהו גבוה מ- 7 מטר ושטח המבנה עולה על 1000 מ"ר ו/או בכל אתר בו מבוצעת בנייה הנדסית שמפקח עבודה אזורי הורה על כך.

עוסקים ועובדים בענף הבניה

45 שעות לימוד כ- 2 חודשים. לימודי ערב או בוקר יום ו'. 

ניסיון מוכח של שנתיים בענף הבניה, או בתחום הנדסת בניין. הצהרת מעסיק חתומה.
100% נוכחות בקורס חובה

 

תפקיד ואחריות עוזר הבטיחות, תקנות הבטיחות בעבודה, עבודה בגובה, ציוד , כלים משטחי עבודה, פיגומים , גידור, רשימת התיוג, דילמות מרכזיות וקונפליקטים בעבודה.במסגרת ההסמכה ייערך סיור.

בסיום הקורס תינתן תעודת "עוזר בטיחות" בהסמכת משרד העבודה והרווחה.

מכללת לפיד 
האורגים 35 אשדוד 072-242-12-12