מילגות לחיילים משוחררים

משרד העבודה והרווחה
מילגות לחיילים משוחררים  – לימודים באמצעות הפיקדון – למידע נוסף >>>

מילגות לחיילים משוחררים – "תוכנית ממדים ללימודים"
הרמטכ"ל, רא"ל גדי אייזנקוט, הכריז על תכנית חדשה למען החיילים המשוחררים אותה אישר שר הביטחון, מר' אביגדור ליברמן, במסגרתה כל חייל שהתגייס החל מה-1 ביולי 2013 ושרת שירות מלא ותקין, יהיה זכאי לקבל, סיוע ללימודי תואר אקדמי או מקצוע.

​מדובר בתכנית חברתית מהפכנית ורחבת היקף, שמוקירה את החיילים המשוחררים על שירותם ותרומתם למדינה, שתעודד ותאפשר ליותר חיילים משוחררים ללמוד תואר אקדמי או מקצוע ובכך, לרכוש השכלה אקדמית ומקצועית, אשר תשלבם באופן טוב ויעיל יותר, בחיים האזרחיים.

מימוש התכנית ינוהל ויטופל באמצעות האגף והקרן לחיילים משוחררים.
השותפים לתכנית: צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ו'יחד' למען החייל.

מי זכאי?
חיילים לוחמים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013  ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב
חיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים, ובני מיעוטים
הזכאות נקבעת ע"י צה"ל לאחר סיום שירות החובה!

לברורים יש לפנות למרכז השירות הטלפוני של האגף והקרן לחיילים משוחררים בטלפון: 03-7776770

הזכאות הנה למשך 3 שנים מיום השחרור (משירות החובה) ועד לסוף השנה  הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים, מתחילת הלימודים.

זכאים שחתמו קבע – זכאותם תוארך בפרק הזמן של החתימה לקבע ובכפוף לכך שבמועד תחילת הלימודים עדיין יהיו חיילים משוחררים עפ"י הקבוע בחוק.

זכאים שחתמו קבע – זכאותם תוארך בפרק הזמן של החתימה לקבע ובכפוף לכך שבמועד תחילת הלימודים עדיין יהיו חיילים משוחררים עפ"י הקבוע בחוק (5 שנים מסיום שירות החובה).

חשוב! מימוש ההטבה של התכנית מחייב תשלום שכר לימוד באמצעות הפיקדון.

מה מעניקה התכנית?
התכנית מממנת שני שליש משכר הלימוד השנתי, לפי עלות שנת לימודים אקדמית באוניברסיטאות והיתרה בגובה שליש, תשולם על-ידי החייל המשוחרר מהפיקדון האישי שנזקף לזכותו
ההטבה תינתן בכל שנה, עבור 3 שנות לימוד בלבד, למעט לימודי הנדסה ורפואה, אשר ימומנו למשך 4 שנות לימוד.
למי שכבר יש תואר ראשון ועומד בתנאי התכנית יהיה זכאי למימון תואר שני עבור 2 שנות לימוד.
שווי ההטבה השנתית הינו שני שליש מגובה שכר הלימוד האקדמי השנתי באוניברסיטאות (סך של עד 6,753 ש"ח נכון לשנת תשע"ז) או שני שליש מהסכום ששולם בפועל – הנמוך מבין שניהם.

אופן המימוש
לומדים בשנת הלימודים הנוכחית, שנמצאו זכאים לתכנית עפ"י קביעת צה"ל ואשר שילמו שכר לימוד מהפיקדון האישי, קיבלו הודעת סמס ב-09.04.2017 על זכאותם להטבה והקשר עמם ייעשה, באמצעות מרכז השירות הטלפוני שלנו בטלפון: 03-7776770.

לומדים בשנת הלימודים הנוכחית, שנמצאו זכאים לתכנית עפ"י קביעת צה"ל ושילמו שלא באמצעות הפיקדון האישי, יפנו למרכז השירות הטלפוני שלנו בטלפון: 03-7776770  – ויטופלו פרטנית.

לומדים בשנת הלימודים הנוכחית, אשר לא קיבלו סמס ב-09.04.2017 כאמור, יפנו למרכז השירות הטלפוני של חיימ"ש בטלפון: 03-7776770. אם מדובר במשוחררים שנתוניהם לא הועברו ע"י צה"ל כזכאים להיכלל בתכנית, הם יופנו  לבירור הזכאות בקפ"צ בטל': 1111. אם זכאים – יטופלו פרטנית.

השאר פרטים ואנו נדאג לשאר

לחצו כאן למידע נוסף